GARANTI

Fire by design

5-års garanti på alle ovne

Vi stoler så meget på kvaliteten af vores brændeovne, at vi tilbyder 5 års garanti på vores produkter. Køber du en ovn fra Jydepejsen, får du altså ikke blot 2 års garanti og reklamationsret, som købeloven foreskriver, men hele 5 års tryghedsskabende garanti.

 

Garantien dækker:

  • Fabrikationsfejl.
  • Gennembrænding af stålet, under forudsætning af at der er fyret korrekt i brændeovnen.

 

Såfremt du har spørgsmål eller får behov for service i garantiperioden, bedes du henvende dig til din forhandler, som vil være dig behjælpelig med en løsning. Du skal altid oplyse forhandleren om, hvilken model du har købt, samt hvilket serienummer din brændeovn er forsynet med. Serienummeret er at finde på typeskiltet, som sidder bag på brændeovnen.

Brændeovnen er påmonteret dele, som udsættes for et naturligt slid. Sådanne dele er ikke omfattet af garantien, og man må påregne udskiftning af disse. Hvor ofte dette skal ske er individuelt, da det afhænger af brugen af brændeovnen.


Såfremt sidstnævnte skal udskiftes, kan disse bestilles hos din forhandler – se desuden afsnittet om vedligeholdelse.

 

 

Følgende forhold er ikke dækket af garantien:

  • Transportskader.
  • Følgeskader forårsaget ved brug af brændeovnen.
  • Skader opstået som følge af fejlagtig brug, f.eks. ved overophedning. Dette undgås ved at følge forskrifterne i betjeningsvejledningen.
  • Glas, fedtsten, sandsten og keramik
  • Sliddele (som fx. vermiculiteplader, pakningsbånd mv.) 

 

Hvis uheldet er ude, og din brændeovn skal repareres under garantien, skal du kunne forevise dateret og kvitteret faktura, hvorpå forhandlerens og modellens navn fremgår. Ved garantireparationer dækkes omkostninger til nye reservedele og arbejdsløn af Jydepejsen A/S. Eventuelle omkostninger såsom arbejdsløn til af- og genmontering af skorsten er kun dækket ved forudgående aftale med Jydepejsen A/S.

JYDEPEJSEN

Fire by design siden 1979

Jydepejsen A/S er en veletableret virksomhed, som siden 1979 har arbejdet med udvikling af design og optimal udnyttelse af ildens egenskaber. Vi lægger vægt på, at vores brændeovne er produceret i en høj kvalitet, er nemme at betjene, har et stilrent design og kun udleder få partikler til gavn for miljøet.