TYPISKE PROBLEMSTILLINGER

Jydepejsens Quick guide i forbindelse med typiske problemstillinger og forstyrrelser i forbrændingen, som ofte opstår, såfremt forbrændingsforholdene ikke er optimale.

 

Det er svært at få tændt op i ovnen:

Check at:

 • Alle vermiculite plader samt røgvenderpladen ligger som de/den skal
 • Er der træk nok i skorstenen
 • Er træet helt tørt. Kan måles med en fugtighedsmåler (der bør kun anvendes tørt træ med en maksimal fugtighed på 20%)
 • Er skorsten og ovn sodet til?

 

 Ved manglende træk i skorsten tjekkes følgende:

 • Røggasspjældet i røgrøret er lukket
 • Renselem i skorstenen er defekt eller mangler
 • Skorstenen er tilstoppet af fuglerede el. lign
 • Røgrør er tilsodet, eller der er en sod-ansamling ovenpå røgvenderpladen – check også at den sidder korrekt
 • Skorstenen er for lille
 • Undertryk i boligen (i tæt isolerede huse kan der forekomme undertryk – rummet tilføres mere luft)

 

Ved for meget træk i skorstenen tjekkes følgende:

 • Røgvenderpladen kan sidde forkert
 • Såfremt du bruger ovntørret træ, kræver det mindre lufttilførsel end normalt brænde
 • DuplicAir® står konstant åbent
 • Tætningsbåndene ved lågen er nedslidte og trykket helt flade. Udskiftes som foreskrevet i betjeningsvejledningen
 • Skorstenen er for stor

 

Ovnen giver ingen varme:

Check om:

 • Der er åbnet fuldt for luften
 • Er træet vådt
 • Er træet for gammelt og udtørret
 • Er skorsten og ovn sodet til

 

Glasruden soder til:

 • Er der for lav temperatur i brændkammeret
 • Er træet vådt
 • Er der åbnet nok for lufttilførslen
 • Er der gløder nok
 • Er der træk nok i skorstenen

Der bør kun anvendes tørt træ med en maksimal fugtighed på 20%.

DuplicAir®  skal åbnes, der der tilføres mere luft til forbrændingen.

 

Der løber vand ned i / over ovnen:

Dette kan skyldes kondens fra skorstenen, vådt træ, for lav temperatur i ovn og skorsten, eller at der fyres med vådt træ, for lidt træ eller med for lidt luft.

 

Ovnen kan ikke reguleres, brænder selv om man lukker for luften:

Dette kan skyldes at ovnen er utæt. Kontroller først om pakningerne i låge og askeskuffe er hele, og sidder som de skal.

 

Det lugter når ovnen bliver varm

Dette kan skyldes ovnens maling, som hærder ind. For at denne proces skal blive overstået så hurtigt som muligt, er det vigtigt at man lader ovnen blive rigtig varm, de første gange den benyttes. Malingen er ikke slidstærk, inden den har været rigtig varm. Efter en sommerpause vil der ofte være støv, spindelvæv og edderkopper i ovnens hulrum, dette kan også afgive lugte ved første optænding.

 

Malingen skaller af, og stålet virker rødligt eller hvidt

Dette skyldes overophedning og ikke korrekt brug af ovnen. Det er vigtigt, at der ikke over fyres. Læs i manualen omkring korrekt fyring.

 

Der kommer røg ud i rummet, når lågen åbnes

Kan skyldes at:

 • Der opstår en trykudligning i brændkammeret
 • Skorstenen arbejder ikke sammen med brændeovnen
 • Lågen åbnes, når der er ild i brændkammeret
 • Luk helt op for lufttilførslen ca. 1 min før lågen åbnes – undgå at åbne lågen hurtigt.

Undersøg skorstenshøjden, som kan være for lav i forhold til det minimumstræk, som brændeovnen kræver.

Læg først nyt brænde på når træet er brændt til gløder. Der må ikke være synlige flammer.

 

Hvid røg:

Kan skyldes at forbrændingstemperaturen er for lav. Forøg lufttilførslen. Eller at træet er for fugtigt og indeholder vanddamp. Sørg altid for at anvende rent og tørt brænde i din brændeovn.

 

Sort eller gråsort røg:

Kan skyldes ufuldstændig forbrænding – forøg lufttilførslen.

 

Glasset bliver hvidt:

Kan skyldes dårlig forbrænding – enten på grund af for lav temperatur i brændeovnen. Kan også

skyldes overophedning af glasset, som opstår hvis der er fyret med åben askeskuffe, eller fyret med uegnede brændsler såsom affaldstræ, malet træ, imprægneret træ, plastlaminat, krydsfiner eller andre affaldstyper)

Følg altid forskrifterne for korrekt fyring som beskrevet i vejledningen, og sørg for at anvende rent og tørt brænde i din brændeovn.

 

Ovnen larmer:

Årsag: Når stål og jern varmes op, udvider det sig. Svejsninger belastes og afgiver oftest knitrende lyde, dette er helt normalt. Der kan være sjældne tilfælde hvor lydene er meget høje i form af kraftige knald.

 

Vermiculite pladerne er revnet:

Pladerne i brændkammeret er af Vermiculite, som er et special-fremstillet materiale, der tåler stor varme og isolerer effektivt. Derved sikres både optimal temperatur og optimal forbrænding i brændkammeret.

Revner skyldes oftest, at materialet er blevet stødt af et stykke brænde eller lign. Der er ingen grund til at udskifte pladerne, hvis der blot er tale om revner. Går de mere i stykker, og dele af dem falder ud i brændkammeret, bør de udskiftes.

TIP. Vermiculite er et porøst materiale og skal behandles forsigtigt. Ved påfyring skal brændet lægges stille og roligt ind.

 

Pakningen i døren er løs/faldet af:

Pakningen i lågen bliver slidt efter at være brugt i noget tid og kan løsne sig eller falde af. Pakningen er monteret med varmebestandig keramisk lim. Ved udskiftning af pakningen skal underlaget rengøres grundigt med ståluld eller stålbørste.

 

Skrammer/ ridser på ovnen:

Er der ridser på ovnen eller trænger malingen blot til at blive frisket op rengøres overfladen. Hvis der er rust kan det fjernes med fint ståluld, efterfølgende males der med spraymaling i ovnens farve som købes hos Jydepejsen. 

JYDEPEJSEN

Fire by design siden 1979

Jydepejsen A/S er en veletableret virksomhed, som siden 1979 har arbejdet med udvikling af design og optimal udnyttelse af ildens egenskaber. Vi lægger vægt på, at vores brændeovne er produceret i en høj kvalitet, er nemme at betjene, har et stilrent design og kun udleder få partikler til gavn for miljøet.